Thơ Con Cóc và những vấn đề khác

Thơ Con Cóc và những vấn đề khác
Lý luận - Phê bình
Nguyễn Hưng Quốc

ebook edition
Kệ Sách xuất bản - 2011
Smashwords phát hành
ISBN 978-1-4524-2078-3 More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
About Nguyễn Hưng QuốcNhà phê bình văn học; chủ bút tạp chí Việt (1998-2001), đồng chủ bút trang Tiền Vệ (2002~). Dạy các môn ngôn ngữ, văn học, văn hoá , và chiến tranh Việt Nam , tại đại học Victoria University, Úc.

Sách đã xuất bản:

Tìm hiểu nghệ thuật thơ Việt Nam (Quê Mẹ, Paris, 1988)
Nghĩ về thơ (Văn Nghệ, California, 1989)
Văn học Việt Nam dưới chế độ cộng sản (Văn Nghệ, California, 1991 & 1996)
Võ Phiến (Văn Nghệ, California, 1996)
Thơ, v.v… và v.v… (Văn Nghệ, California, 1996)
Văn học Việt Nam từ điểm nhìn h(ậu h)iện đại (Văn Nghệ, California, 2000)
Văn hoá văn chương Việt Nam (Văn Mới, California, 2002)
Sống với chữ (Văn Mới, California, 2004)
Thơ Con Cóc và những vấn đề khác (Văn Mới, California, 2006)
Mấy vấn đề phê bình và lý thuyết văn học (Văn Mới, California, 2007)
Socialist Realism in Vietnamese Literature (VDM, Germany, 2008).

Thỉnh thoảng còn ký tên thật: Nguyễn Ngọc Tuấn.

Một số tác phẩm của Nguyễn Hưng Quốc có thể xem trên http://tienve.org

Also by This Author

Also by This Publisher

Readers of This Book Also Read

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book