Lựa chọn giải pháp và tổ chức triển khai - Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp

Làm sao chọn được giải pháp ERP phù hợp với chiến lược phát triển và yêu cầu quản lý luôn là câu hỏi khó trả lời. Tập 3 Của sổ tay hướng dẫn đâu tư ERP cho doanh Nghiệp sẽ giúp các bạn thấy rõ quá trình chọn lựa giải pháp/ nhà cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai, sau khi chon được nhà cung cấp làm sao phối hơp tốt với nhà cung cấp đề triển khai thành công dự án... More

Available ebook formats: epub mobi pdf rtf lrf pdb txt html

First 15% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Ictroi

I have more than 12 years’ experience in IT Industry of that I have 8 years’ experience consulting, selling & implementing ERP, CRM & Business Intelligent Solution worldwide.
I am experienced in Project Management, Resource Planning, P/L responsibility, Service Deliveries, Quality control, Account Management.
Expertise & Values:

• Experience in Textile and Garment , Platics, Dealer Management Solution....
• Project management experience for large and medium business
• ERP, CRM, Retail, BI solution consulting
• Sales & Presales Experience
• Experienced in G/L, AR, AP, Fixed Assets, SOP, POP, Inventory, Jobs Costing, Services Mgmt., HR, Manufacturing.

About the Series: Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp
Thông điệp mà sổ tay nay mang đến sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi:

1.Giúp chủ doanh nghiệp hiểu được giải pháp ERP là gì?

2. Áp dụng ERP vào quản lý doanh nghiệp như thế nào?

3. Lợi ích của cụ thể của giải pháp ERP gồm những gì?

4. Làm sao chọn được giải pháp ERP phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh?

5. Xác định rủi ro và thách thức khi đầu tư giải pháp ERP đồng thời đề xuất phương án phòng ngừa để đầu tư thành công.

CẤU TRÚC CỦA SỔ TAY

Để tiện cho việc theo dõi và tra cứu thông tin, cuốn Sổ tay này được chia làm 3 tập:

Tập 1: Giới thiệu tổng quan về quá trình đầu tư giải pháp ERP

Tập 2: Trình bày chi tiết xác định các yêu cầu từ các bộ phận / phòng ban của doanh nghiệp khi đầu tư giải pháp ERP

Tập 3

Phần 1:Trình bày quá trình chọn lựa nhà cung cấp giải pháp ERP:

Phần 2: Quản lý dự án ERP như thế nào?

Also in Series: Sổ Tay Đầu Tư Giải Pháp ERP ở Doanh Nghiệp

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book