Cõi Tình

Cõi Tình
tiểu thuyết
Nam Dao

ebook edition - 2011
Kệ Sách xuất bản
Smashwords phát hành
ISBN 978-1-4524-3506-0

Cõi Tình, tiểu thuyết xây dựng trên một nhân vật đi tìm vật hộ quốc bảo dân hầu tìm cách giải họa cho nước Đại Việt bị phù thủy Cao Biền trấn yểm từ thời Bắc Thuộc. More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
About Nam Dao

Nguyễn Mạnh Hùng

Bút hiệu : Nam Dao
Dã Tượng
Địa chỉ :
2699 Morgan
Ste Foy G1W 4R9, Qc , Canada
Điện thoại : 418-653 8134
Điện thư : namdaoat@hotmail.com hoặc nmhungca@yahoo.fr

PhD, khoa KinhTế (Đại Học Toronto, Canada).

Nghiệp vụ : Giáo sư Kinh Tế học
Đại Học Laval
Département d’ Economique, Pavillon de Seve
Cité Universitaire, Ste Foy G1K 7P4
Qc, Canada.
Điện thư : nmhu@ecn.ulaval.ca

Tóm lược : thỉnh giảng và nghiên cứu tại nhiều Đại Học, như Havard, Paris – Sorbonne, Toulouse, Montpellier, Paris10, CEPREMAP, National Australian University, University of New Southwales... Tác giả nhiều nghiên cứu đã in trong những tờ báo chuyên môn, trong đó có những báo tiếng tăm nhất trong ngành. Từng được giải có bài nghiên cứu kiệt xuất nhất của tờ Asian Pacific Economic Review năm 1999, nguyên thành viên Ban tuyển chọn của Hội Đồng Nghiên cứu Khoa Học Nhân Văn của Canada về Kinh Tế Học, nguyên thành viên của nhiều Trung tâm Nghiên Cứu Kinh Tế tại Canada và Pháp, Úc vv...

Công việc văn học :
Một số tác phẩm được đưa lên mạng http:// amvc.free.fr/

Sách đã in
Gềnh V (sắp in)
Cõi Tình & Vu Quy, tiểu thuyết, NXB Văn Mới, California 2009
Trăng Nguyên Sơ, tiểu thuyết, 240 tr, NXB Lao Động và Trung Tâm Văn Hóa Đông Tây, 2008
Bể Dâu (tiểu thuyết lịch sử ), 2 tập, 991 tr, NXB Văn Mới, California, 2007.
Những con người, những bóng ma, bút ký, 250 tr,NXB Văn Mới, California , 2006.
L’écho du gong, edition Aube, France, 2006.
Trăng thuê ảo ảnh, (tập truyện), 190 tr, Nhà XB Hội Nhà Văn, Hà Nội, 2004.
Đất Trời (tiểu thuyết lịch sử) , 420 tr, Nxb Văn Mới, California, 2002.
tái bản ,404 tr, NXB Đà Nẵng, Việt Nam, 2007.
Khoảng chơi vơi ( Truyện và Ký ), 242 tr, NXB ThiVan, 2001.
Trong buốt pha lê ( Tập Truyện ), 219 tr, NXB ThiVan, 2001.
Ba vở kịch, 232 tr, NXB ThiVan, 2000.
Tiếng Cồng ( tiểu thuyết), 182 tr, NXB ThiVan, 2000.
Gió Lửa (tiểu thuyết lịch sử), 493 tr, NXB ThiVan, 1999.

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book