Vòng Đai Xanh

VÒNG ĐAI XANH
tiểu thuyết
NGÔ THẾ VINH

ebook edition
Kệ Sách xuất bản - 2011
Smashwords phát hành
ISBN 978-1-4524-1731-8 More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
About Ngô Thế Vinh

Ngô Thế Vinh tốt nghiệp Đại học Y khoa Sài Gòn 1968

Trong ban biên tập, nguyên tổng thư ký rồi chủ bút báo sinh viên Tình Thương truờng Y khoa Sài Gòn từ 1963 tới khi báo đình bản 1967.

Nguyên y sĩ Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù.
Tu nghiệp ngành Y khoa Phục hồi tại Letterman General Hospital San Francisco.
Trở về Việt Nam, làm việc tại trường Quân Y.
Sau 1975, tù ba năm qua các trại cải tạo Suối Máu, Trảng Lớn, Phước Long, Bù Gia Mập…
Ra trại, về Sài Gòn, một thời gian sau trở lại làm việc tại Trung Tâm Phục Hồi Bà Huyện Thanh Quan và trường Vật Lý Trị Liệu Sài Gòn.
Tới Mỹ tám năm sau 1983, cải tạo tự nguyện thêm 5 năm để trở lại ngành y: thời gian đầu làm volunteer đẩy các ở bệnh viện, rồi clinical fellow Đại học USC trước khi trở lại làm bác sĩ nội trú rồi thường trú các bệnh Đại học SUNY Downstate Brooklyn New York.
Tốt nghiệp ngành Nội khoa American Board of Internal Medicine và hiện làm việc tại một bệnh viện miền nam California.

TÁC PHẨM NGÔ THẾ VINH

đã xuất bản:

mây bão sông mã 63, văn nghệ 93
bóng đêm khai trí 64
gió mùa sông mã 65
vòng đai xanh thái độ 71, văn nghệ 87
mặt trận ở sài gòn văn nghệ 96
cửu long cạn dòng biển đông dậy sóng văn nghệ 00, 01
mekong dòng sông nghẽn mạch văn nghệ mới 3/07, 12/07
audiobook mekong dòng sông nghẽn mạch 12/07
cửu long cạn dòng biển đông dậy sóng văn nghệ mới 09

tiếng anh:

the green belt ivy house 04 the battle of saigon xlibris 05
sẽ xuất bản:
mekong the occluding river
giấc mơ chàm

Also by This Author

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book