Wings of The Phoenix: Walking the Sacred Path Leading to Joy, Mindfulness & Enlightenment

“Wings of the Phoenix” is the first book of a series that treats wisdom, enlightenment, root of religions, Sufism, Islam, Christianity, Judaism, Buddhism, Zen, Shamanism, Hinduism, new age teachings, self-development and philosophical doctrines from an inter-disciplinary perspective, explaining the core teaching that is at the heart of all while providing a map of the path to its readers... More

Available ebook formats: epub mobi pdf lrf pdb txt html

First 10% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Cagri Dorter

If engaged in search of the Truth, one first acquire a scholarly depth to be able to find the link between the root of all religions, spiritual traditions, philosophies and science. As “The One” can only be approached via a holistic (comprehensive) understanding. It is only possible at the end of such a path that seemingly separate parts (religions, philosophies, teachings, thoughts, paths, scientific branches) can unite to form a compass. And subsequently, it is necessary to arrive at the gate pointed by the compass, to be forged within that experience and to go through a genuine transformation... The absence of one of these processes leaves the seeker with only one wing, crawling on the ground instead of gliding freely in the skies. They may think that they are covering a distance when struggling on the ground, as they clap their wings…

“Wings of the Phoenix”, the book series that is born out of a journey which lasted more than 20 years and included this quest, experiences and processes, is written to transmit the essence distilled from them and to make comprehend -from an interdisciplinary perspective- the Truth that centres all…

In the beginning, the seeker makes a stock of the forms and symbols she/he loves, when embarking on the journey… However; when walking toward the ‘Formless’, all forms fall out of her/his hands; without her/him noticing it…

***

Eğer bir Hakikat varsa; insanın onu tüm dinlerin, manevi geleneklerin, felsefelerin, öğretilerin ve bilimin içinde birleştirici olarak bulabilmesi ve bu Kaynak üzerinden hepsini yerli yerine oturtabilmesi gerekir. Bunun için önce (yapılabildiği oranda) tüm dinlerin, öğretilerin, felsefelerin ve geleneklerin ilmi olarak incelenmesi ve hepsinin derinlerindeki Hakikat'in tespit edilmesi gerekir. Sonra da; tüm bilgilerin ışığında o diri geleneğe dahil olunması, o yaşantının içinde yoğrulunması ve hakiki bir dönüşümün yaşanması... Bu süreçlerden birinin eksikliği, Anka'nın Kanatları'ndan birini kaybetmek anlamına geleceğinden; denge, insanın kendine öncelikli olarak öğretmesi gerekenlerin başında gelir...

Bu araştırmaları, yaşantıları ve süreçleri içeren 20 seneyi aşkın bir yolculuğun açığa çıkardığı Anka'nın Kanatları kitap serisi, süzülen özün konsantre olarak okura sunulması ve -disiplinlerarası bir noktadan- hepsinin merkezindeki Hakikat'in anlaşılması niyetiyle kaleme alınmıştır...

Kitapların yazım dili; inancı, düşüncesi ve yaşam tarzı ne olursa olsun, herkesin açık seçik deneyimleyebileceği ve yaşamı içinde sağlamasını yapabileceği özel bir yapıda olduğundan; Anka’nın Kanatları, birbirine zıt görüşe sahip okurları arasında dahi hiçbir ayrım yapmaz ve taraf tutmaz... Aranılan Hakikat’in tarafların ve ezberlerin ötesinde olduğu açıkken; şekil, şemal ve kalıplarla O’na ulaşılamayacağı da aşikardır...

Başlangıçta eline en sevdiği şekilleri alıp evinden çıkar yolcu...
Ancak; şekilsize yürürken, şekiller düşer, ellerinden...
Kendisi dahi farketmeden...

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book