Haraya, Elektronika at Ritmo

Unang koleksyon ng mga sariling-likhang tula na tinipon ni Rayatroniko. Naglalaman ng pitong tulang tungkol sa lipunan, mga pag-uugali at sa pag-ibig. More

Available ebook formats: epub html

First 2% Sample: Online Reader
Report this book