Zdarzylo sie w Montrealu - Polish Edition, po polsku

Montreal jest z całą pewnością jednym z najciekawszych miast Ameryki Północnej.
Skrzyżowanie dwóch silnych tradycji - francuskiej i angielskiej, zmieszanych w jednym tyglu z domieszką pozostałych kultur europejskich, jak również silne oddziaływanie obyczajów przywiezionych z całej praktycznie reszty świata sprawia, że nie da się tutaj nudzić. Humor, przygoda I trochę napięcia. More

Available ebook formats: epub mobi pdf rtf lrf pdb txt html

About Andrzej Galicki

Andrzej Galicki (Andre Gal - his English pen name) was born in Warsaw, where he spent his childhood and early youth. After graduating from the Faculty of Civil Engineering, a Plock branch of the Warsaw Politechnika School, he began to work as a site engineer on a number of priority construction sites, including the construction of the Central Railway Station in Warsaw.
In 1980, discouraged by the prevailing social relations in the People's Republic of Poland, he left the country. He has never been a member of the Polish Communist Party and considers this to be his greatest achievement from that period of life.
He lived successively in several cities (Paris, Vienna, Toronto) before permanently settlingin Montreal, where he still lives today with his wife, Marlena. He works as a designer for one of the leading engineering companies in Canada, at the planification of hydroelectric power plants, while during his free time, he engages in his literary projects.
So far, he has written eight books: The Bench, Candlelight Stories, Behind the Big Water, White Valley, At the Crossroads, Zawrotna Street, Orion and It happened in Montreal, of which some are still not disponible in English. He has visited all the places described in his books with the exception of a hospital for the mentally ill (so far). The events depicted in his novels are partially veritables, but the characters appearing in them are fictitious.
Besides literature, he is busy with painting, having exhibited his works in Montreal, New Jersey and New York, some of his paintings he used to provide the covers of his books. Several of them can be viewed on the website "Artsland": http://www.artslant.com
His books are available on most networks of Polish internet bookstores as well on some U.S. sites, such as amazon.com
The author cordially greets all his readers, wishing them a great time during their venture into the jungle of the best books they can find on the net.
http://kindlebooksnew.com/author-3.html

Andrzej Galicki
Urodził się w Warszawie, gdzie spędził dzieciństwo i wczesną młodość.
Po ukończeniu studiów na wydziale Inżynierii Lądowej płockiego oddziału
Politechniki Warszawskiej, rozpoczął pracę w zawodzie budowlańca.
Pracował jako inżynier na kilku priorytetowych budowach warszawskich,
między innymi przy budowie Dworca Centralnego.
W roku 1980, zniechęcony stosunkami społecznymi panującymi w PRL, wyjechał z kraju. Nigdy nie był członkiem PZPR i to uważa za swoje największe osiągnięcie
z tamtego okresu życia.
Zamieszkiwał kolejno w kilku miastach (Paryż, Wiedeń, Toronto) zanim na stałe osiedlił
się w Montrealu, gdzie mieszka do dzisiaj ze swoją żoną Marleną.
Pracuje jako projektant przy budowie elektrowni wodnych, jednocześnie zajmuje się twórczością literacką czerpiąc materiały do swoich książek ze wspomnień.
Napisał osiem książek: „Ławka”, „Opowieści przy Świecach”, „Biała Dolina”, „Za Wielką Wodą”, „Na Rozdrożu”, „Ulica Zawrotna”, „Orion” oraz „Zdarzyło się w Montrealu”.
Przebywał we wszystkich opisywanych przez siebie miejscach z wyjątkiem szpitala dla chorych umysłowo (jak dotychczas). Przedstawione zdarzenia są częściowo prawdziwe, natomiast postacie występujące w nich są fikcyjne.
Oprócz literatury zajmuje się malarstwem, wystawiał swoje prace w Montrealu,
New Jersey i w Nowym Yorku, właśnie te obrazy wykorzystuje do projektów okładek swoich książek. Niektóre z nich można obejrzeć na stronie internetowej „Artsland”:
http://www.artslant.com
Książki jego są dostępne na portalach wielu polskich księgarni internetowych,
jak również na niektórych portalach amerykańskich, np. amazon.com
Pozdrawia serdecznie wszystkich czytelników i zaprasza do obejrzenia swojej
strony autorskiej:
http://kindlebooksnew.com/

Learn more about Andrzej Galicki

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book