Quy Trình Hoạt Động Doanh Nghiệp May- Tập 3 Quy Trình Quản lý tài sản thiết bị máy móc

Dệt may là một ngành xuất khẩu lớn của Việt Nam với: Hơn 5.000 doanh nghiệp,Sử dụng 2,5 triệu lao động,Nữa đầu năm 2015 xuất khẩu đạt khỏan 10 tỷ USD.
Với việc tham gia hội nhập sâu-rộng và đặc biệt tham gia TPP, thuế xuất giảm từ 17,5% xuống 0% làm cho cho sức cạnh tranh ngành May Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn.ICTROI.COM xuất bản bộ tài liệu giớ thiệu về quy trình hoạt động doanh nghiệp MAY More

Available ebook formats: epub mobi pdf rtf lrf pdb txt html

First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Ictroi

I have more than 12 years’ experience in IT Industry of that I have 8 years’ experience consulting, selling & implementing ERP, CRM & Business Intelligent Solution worldwide.
I am experienced in Project Management, Resource Planning, P/L responsibility, Service Deliveries, Quality control, Account Management.
Expertise & Values:

• Experience in Textile and Garment , Platics, Dealer Management Solution....
• Project management experience for large and medium business
• ERP, CRM, Retail, BI solution consulting
• Sales & Presales Experience
• Experienced in G/L, AR, AP, Fixed Assets, SOP, POP, Inventory, Jobs Costing, Services Mgmt., HR, Manufacturing.

About the Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May
Tập 1 Quy Trình Kinh Doanh:

I.Quy trình quản lý đơn đặt hàng, II.Kế hoạch sản xuất, III.Tính định mức nguyên phụ liệu, IV.Cân đối nguyên phụ liệu,V.Mua nguyên phụ liệu, VI.Xuất hàng

Tập 2 Quy Trình Sản Xuất May:

I.Công đoạn cắt,II.Công đoạn may, III.Công đoạn hoàn thành, IV. Quản lý gia công ngoài, V.Quản lý thanh lý Nguyên Phụ liệu sản xuất, VI.Giá thành sản xuất,

Tập 3 Quy Trình Quản lý tài sản thiết bị máy móc

Nội dung Sách:

I.Quy Trình Mua Tài Sản , II. Quy trình cho thuê tài sản, III. Quy trình đi thuê tài sản, IV. Quy trình sữa chữa, V. Quy trình bảo trì, VI. Quy trình sữa chữa VII. Quy trình thanh lý tài sản máy móc

Tập 4 Quy Trình Quản Lý Nhân Sự Tiền Lương

I.Quản Lý Thông Tin Nhân Viên ,II. Quy trình chấm công,III. Quy trình quản lý các loại bảo hiểm, IV. Quy trình tính lương, V. Quy trình tuyển dụng,VI. Quy trình đào tạo,VII. Quy trình đánh giá nhân viên

Also in Series: Bộ Sách Quy Trình Hoạt Động Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp May

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book