Cái Mới Trong Số Học

Tác giả đã phát minh ra Định luật Giai thừa và Chứng minh 0! = 1, Định luật Luỹ thừa và Chứng minh 0^0= 0. Từ khái niệm về Bộ số Pitago tối giản, tác giả đã chứng minh Định lý lớn của Fecma chỉ bằng những kiến thức cùng thời Pierre de Fermat. Phải chăng đó là những Cái mới trong Số học. More

Available ebook formats: epub pdf html

First 20% Sample: epub Online Reader
Words: 41,360
Language: Vietnamese
ISBN: 9781310537516

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book