Phòng Triển Lãm Mùa Đông

Phòng Triển Lãm Mùa Đông
tập truyện ngắn
Đặng Thơ Thơ

ebook edition
Kệ Sách xuất bản - 2011
Smashwords phát hành
ISBN 978-1-4524-3606-7 More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
About Đặng Thơ Thơ

Sinh năm 1962 – Sang Hoa Kỳ năm 1992 – Hiện sinh sống và làm việc tại Orange County – California.

Đồng chủ trương và hoạt động trong ban biên tập tạp chí Da màu www.damau.org từ tháng 8/2006. Cộng tác với các tạp chí Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, Gió Văn, Chủ Đề.

Tác phẩm đã xuất bản: Phòng Triển Lãm Mùa Đông, tuyển tập truyện ngắn (Văn Mới 2002).
Tác phẩm mở: Khi Phong Linh Vỡ – truyện dài.

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book