Mądrzy starożytni

Tekst popularyzatorski; przywołanie paru faktów, ukazujących starożytnych nie tylko jako mądrych ludzi, ale także, jak się wydaje, jako ludzi bardziej otwartych na „odbiegające od zdrowego rozsądku” koncepcje świata niż ludzie dzisiejsi.
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book