Awaiting Procreation & For Mother

Adult
This free e-booklet by Adriaan van Garde contains two short stories.
In Awaiting Procreation you will learn about the evil that could befall humanity in the coming decades.
For Mother is a modern soldier's story which describes the mother of all battlefield traumas. More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more
About Adriaan van Garde

Adriaan van Garde was born in postwar reconstruction year 1951 in the old town of Dordrecht, a former seaport. After discarding the usual boy's dreams about occupations like nuclear physicist, foreign currency arbitrager or spiritual healer, at the age of sixteen he decided that he would be a writer. At first glance an understandable decision, since his creative mind produced a plentitude of ideas. However an illness from his childhood had drowned his mind in a strange blanket of mist which prevented the translation of these ideas into stories. The result was that he suffered from a writer's block the very moment he decided to be a writer. This tragedy has led to his ever increasing withdrawal from public life.
Awaking one morning in the autumn of 2007, he discovered that the mist blanket in his mind had suddenly gone. Shortly after this discovery he met an old friend from his youth whom he showed his notebook full of ideas for stories. His former townsman was immediately thrilled by these ideas, and he encouraged Adriaan to write down his stories. The friend also offered his help in finding publishers and in promotional activities. Reluctantly at first, but later with growing confidence and enthousiasm Adriaan commited his stories to paper. Finally, after forty years, he could realize his dream of becoming a writer.
Adriaan writes fiction of all sorts; he does not confine himself to a single genre. On the contrary, he prefers to mix elements of different genres in his stories. His favorite genre however is science fiction.

Adriaan van Garde werd geboren in de oude havenstad Dordrecht in het wederopbouwjaar 1951. Na de gebruikelijke jongensdromen over beroepen als kernfysicus, valuta-arbitrageant of gebedsgenezer besloot hij op zijn zestiende levensjaar dat hij schrijver zou zijn. Aan materiaal had zijn levendige geest geen gebrek, maar een ziekte uit zijn jeugd had een tot heden onbegrepen sluier over zijn geest gelegd. Dat hield de verhalen die hij bedacht bovenkamers, zodat hij direct na zijn besluit met een writer’s block werd geconfronteerd. Deze tragische omstandigheid heeft ertoe geleid dat hij een steeds teruggetrokkener bestaan is gaan leiden.
In het najaar van 2007 echter ontdekte hij opeens dat de mist in zijn hoofd was verdwenen. Tijdens een toevallige ontmoeting met een oude jeugdvriend kort daarop liet hij deze zijn aantekeningenboekje met verhaalideeën zien. Zijn voormalige stadsgenoot overtuigde hem ervan nu echt een begin te maken met het opschrijven van zijn verhalen. Eerst voorzichtig, maar gaandeweg steeds enthousiaster begon hij zijn verhalen aan het papier toe te vertrouwen. Met het resultaat dat Adriaan zich nu dan eindelijk echt schrijver mag noemen.
Adriaan schrijft fictie in de ruimste zin van het woord. Hij beperkt zich niet tot een bepaald genre; het liefst mengt hij de kenmerken van genres door elkaar. Zijn favoriete genre is echter science fiction.

Learn more about Adriaan van Garde

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book