Трэцяе пакаленне

У рамане «Трэцяе пакаленне» Кузьма Чорны адлюстраваў час з яго складанымі праблемамі, як сацыяльнымі, так і маральнымі. Твор паказвае класавую барацьбу ў першыя паслякастрьгчніцкія гады, калі кулакі, закаранелыя ўласнікі, станавіліся ў варожую пазіцыю да савецкай улады.

Available ebook formats: epub

Published by kniharnia.by
Words: 73,500
Language: English
ISBN: 9789850210906

Also by This Author

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book