Mô Tả Quy Trình Hoạt Động và Bút toán hoạch toán

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc chi tiết các nghiệp vụ hoạt động của doanh nghiệp và bút toán định khoản các hoạt động đó.Cuốn sách Viết chia theo các loại nghiệp vụ theo phòng ban, giúp cho người đọc dễ áp dung kiến thưc vào thực tế công việc. Đặc biệt đối với những bạn làm IT muốn tìm hiểu hệ thống kế toán thì quyển sách này là công cụ hiệu quả. More

Available ebook formats: epub mobi pdf lrf pdb txt html

First 10% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
Words: 17,430
Language: Vietnamese
ISBN: 9781310906763
About Ictroi

I have more than 12 years’ experience in IT Industry of that I have 8 years’ experience consulting, selling & implementing ERP, CRM & Business Intelligent Solution worldwide.
I am experienced in Project Management, Resource Planning, P/L responsibility, Service Deliveries, Quality control, Account Management.
Expertise & Values:

• Experience in Textile and Garment , Platics, Dealer Management Solution....
• Project management experience for large and medium business
• ERP, CRM, Retail, BI solution consulting
• Sales & Presales Experience
• Experienced in G/L, AR, AP, Fixed Assets, SOP, POP, Inventory, Jobs Costing, Services Mgmt., HR, Manufacturing.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book