Propozycja modyfikacji chrześcijańskiej koncepcji antropologicznej z perspektywy neurologii oraz cybernetyki

Monografia zestawia koncepcje człowieka, kóre powstały w ramach różnych dyscyplin: filozofii, psychologii, cybernetyki, oraz teologii chrześcijańskiej. Dodatkowo prezentuje wybrane fakty dotyczące mistyki oraz neurologii.
Po zreferowaniu koncepcji istniejących, podjęty zostaje wysiłek stworzenia jednej, wspólnej koncepcji, uwzględniającej wszystkie wcześniej przywołane dane. More

Available ebook formats: epub

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book