Çfarë ndodh kur lutem

Ky libër ka për qëllim të na mësojë çfarë është lutja dhe se si duhet të lutemi, po ashtu si të merret me disa nga problemet që mund të dalni gjatë të luturit. Në fund të të gjithë kapitujve, përveç të parit, janë përfshirë disa “pika për reflektim ose diskutim”. More
Download: epub
About AEM Misioni Ungjillor

AEM-Misioni Ungjillor, është regjistruar dhe operon si OJF në Territorin e Republikës së Shqipërisë. Aktiviteti i Fondacionit është përcjellja e mesazhit të Ungjillit të Jesus Krishtit në trevat shqipfolëse përmes, shërbesave misionare ungjillizuese, botimit të literaturës së krishterë, organizimit të seminareve e workshopeve, etj.

QËLLIMET E AEM
1) Për të bërë ungjillin të njohur ndër shqiptarë.

2) Për të nxitur jetën e Kishës Ungjillore në mesin e tyre. Ne besojmë se jemi i vetmi organ i krishterë në Britani qëllimi i vetëm i të cilit është përkushtimi për të sjellë ungjillin mes shqiptarëve. Ndërsa ne falënderojmë Perëndinë për punën që Misionet e tjera janë duke bërë si pjesë e shërbesës së tyre, ne mendojmë se nevojat e shqiptarëve janë aq të mëdha, që qëllimi ynë i vetëm duhet të jetë për të bërë Krishtin të njohur në mesin e ketyre njerëzve.

Report this book