Peter Pan

Peter Pan Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden chlapec menom Peter Pan. Peter bol neobvyklý chlapec, lebo vedel lietať a vedel rozprávať so zvieratami. Bol tiež výborný v boji s mečom. A nikdy nezostarol; vždy zostával mladým chlapcom. Peter Pan bol vždy veselý, lebo žil na čarovnom ostrove zvanom Neverland. Bolo to veľmi špeciálne miesto. Malo nádherné hory, piesočnaté pláže a zelené lesy.

Available ebook formats: epub

About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book