Si Cinderella

Si Cinderella Noong unang panahon, may isang batang babae na nagngangalang Cinderella. Hindi maganda ang pakikitungo ng kanyang madrasta at mga kapatid na babae sa kanya. Pinapalinis siya ng sahig, pinagluluto, at pinagwawalis ng abo araw-araw. Hindi nagtatrabaho ang kanyang mga kapatid. Isang araw, inimbitahan ng Prinsipe ang lahat ng tao sa kanyang palasyo. Ngunit hindi makakapunta si Cinderella

Available ebook formats: epub

About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book