Si Red Riding Hood

Si Red Riding Hood Noong unang panahon, may isang batang babae na laging nagsusuot pulang damit. Ang tawag sa kanya ng mga tao ay Red Riding Hood. Isang araw inutusan si Red Riding Hood ng kanyang ina na dalhan ng pagkain ang kanyang lola. Nagkasakit ang kanyang lola at hindi makabangon sa kama.

Available ebook formats: epub

About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book