Kiến và Châu chấu

Kiến và Châu chấu Ngày xửa ngày xưa, có một con Kiến và một con Châu chấu. Tuy là bạn tốt của nhau, nhưng chúng lại khá khác biệt. Kiến làm việc chăm chỉ và kiếm thức ăn trữ cho mùa đông dài. Nhưng Châu chấu thì chỉ chơi tối ngày. The Ant And The Grasshopper. Vietnamese books for kids, children's books in Vietnamese.

Available ebook formats: epub

Words: 230
Language: Vietnamese
ISBN: 9781535734165
About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book