Ang Langgam at Ang Tipaklong

Ang Langgam at Ang Tipaklong. Noong unang panahon, mayroong isang langgam at isang tipaklong. Mabuti silang magkaibigan, ngunit sila ay magkaiba. Ang Langgam ay masipag na nag-iimbak ng pagkain para sa mahabang taglamig. Ang Tipaklong naman ay naglalaro lang buong araw. The Ant And The Grasshopper. Tagalog books for kids, children's books in Tagalog.

Available ebook formats: epub

About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book