ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ?

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਇੱਕ ਦਿਨ, ਟੋਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਓਹ ਉਬ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ । ਉਸਨੇ ਪੁਛਿਆ : What Are You Doing? Punjabi books for kids, children's books in Punjabi.

Available ebook formats: epub

Words: 150
Language: Punjabi
ISBN: 9781535727082
About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book