Ang Batang Sumigaw ng Lobo

Ang Batang Sumigaw ng Lobo. Noong unang panahon, mayroong isang batang lalaki na ang pangalan ay Joe. Isa siyang pastol. Inaalagaan niya ang mga tupa sa nayon. Sabi ng ama ni Joe, "Kapag may dumating na lobo, tumakbo ka papunta sa nayon at sumigaw ka ng, 'Lobo! Lobo!'" The Boy Who Cried Wolf. Tagalog books for kids, children's books in Tagalog.

Available ebook formats: epub

About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book