چوپان دروغگو

چوپان دروغگو روزی روزگاری پسری بود به نام جو. او چوپان بود. او از گوسفندان ده نگهداری میکرد. پدر جو بهش گفت: اگر گرگ اومد, به طرف ده بدو و داد بزن, گرگ! گرگ! جو دوست داشت با مردم شوخی کنه و غالبا هم دروغ میگفت. The Boy Who Cried Wolf. Persian books for kids, children's books in Persian.

Available ebook formats: epub

About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book