Nghịch lưu của tuổi

Thơ
Nguyễn Hàn Chung
Copyrighted by Nguyễn Hàn Chung
Published by Kệ Sách eBook Publishing Center
2011
Smashwords edition
ISBN: 978-1-4524-8019-0 More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more Online Reader
About Nguyễn Hàn Chung

Sinh quán Điện Bàn – Quảng Nam

Đã cộng tác thường xuyên với các tạp chí văn học trong nước và hải ngoại: Văn Nghệ, Tạp chí thơ, Hợp Lưu, các website: damau.org ,gio- o.com ,Văn chương Việt …
Hiện sống ở Houston Texas –Hoa Kỳ

Tác phẩm đã xuất bản:

Tìm tôi trong bóng (thơ) 1999

Nói hộ phù du (thơ ) 2002

Nghịch lưu của tuổi (thơ) 2011

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book