Ông nông dân thiếu kiên nhẫn

Ông nông dân thiếu kiên nhẫn. Ngày xửa ngày xưa, có một người nông dân đã già cả. Ông cảm thấy rất mệt mỏi vì phải làm việc chăm chỉ suốt cuộc đời mình. Ông nông dân không muốn làm việc chăm chỉ nữa. Ông nói: "Năm nay,mình sẽ chỉ trồng lúa thôi. Cuộc sống mình sẽ nhẹ nhàng hơn." The Impatient Farmer. Vietnamese books for kids, children's books in Vietnamese.

Available ebook formats: epub

About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book