ਬੰਦਰ ਅਤੇ ਕੀੜਾ

ਬੰਦਰ ਅਤੇ ਕੀੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਇੱਕ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਓਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਬੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰੁਖ਼ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ?" ਫੇਰ, ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕੀੜੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। The Monkeys And The Dragonflies. Punjabi books for kids, children's books in Punjabi.

Available ebook formats: epub

Words: 290
Language: Punjabi
ISBN: 9781535727273
About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book