دور دنیا

دور دنیا یک روز زیبای تابستان بود. وقتی تورو و رکسی داشتند در مزرعه سرسبز بازی میکردند یک نقشه گنج را پیدا کردند. آنها بدقت به نقشه نگاه کردند و گفتند: بزن بریم و گنج را پیدا کنیم. آنها پریدند تو یک بالن بزرگ و به دورترها پرواز کردند. از آن بالا همه چیز خیلی کوچک به نظر می آمد. Around The World. Persian books for kids, children's books in Persian.

Available ebook formats: epub

About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book