کاترینا

کاترینا زمانهای قدیم کاترینا با مادرش زندگی میکردند. یک روز مادرش میخواست یک کیک بپزد. او به کاترینا گفت که به خانه عمه اش بره و قابلمه را قرض کند. کاترینا میترسید برای اینکه عمه اش جادوگر بود. مادر کاترینا گفت: بعدا به عمه ات یک قطعه کیک میدهیم. اگر ما به او کیک بدهیم او به ما کمک میکند. Cattarinetta. Persian books for kids, children's books in Persian.

Available ebook formats: epub

About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book