દુનિયા ની આજુબાજુ

દુનિયા ની આજુબાજુ. ઍક સુંદર તડકા વાળો દિવસ હતો. ટૉરો અને રેક્સી બહાર લીલા ઘાસ માં રમી રહ્યા હતા જ્યારે તેમણે ઍક ખજાના નો નકશો મળ્યો. તેમણે સરખી રીતે નકશો જોયો અને બોલ્યા, "ચાલો ખજાનો ગોતિયે!" તેઓ ઍક હવાઈ-ફુગ્ગા પર ચડી ગયા અને દૂર ઉડી ગયા. ઉંચા આકાશ માં થી બધું બહુ નાનું લાગતુ. Around The World. Gujarati books for kids, children's books in Gujarati.

Available ebook formats: epub

Words: 670
Language: Gujarati
ISBN: 9781535715621
About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book