રાજકુમારી અને વટાણા

રાજકુમારી અને વટાણા. ઍક વખત, ઍક રાજકુમાર હતો. તે ઍક સુંદર મહેલ માં રહેતો હતો, પણ તે ઍકલો હતો. રાજકુમાર ને લગ્ન કરવા હતા. રાજકુમાર ની માતા રાણી હતી. તે ઈચ્છતી હતી કે રાજકુમાર ની પત્ની સુંદર અને ચતુર હોય. પણ રાજકુમાર ને ઍક પણ રાજકુમરીઓ ના ગમિ. The Princess And The Pea. Gujarati books for kids, children's books in Gujarati.

Available ebook formats: epub

Words: 370
Language: Gujarati
ISBN: 9781535715539
About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book