ਜਾਨਵਰ

ਜਾਨਵਰ ਕੰਗਾਰੂ ਛਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦੇ। ਮਾਧੁਮਾਖੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਓਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ 400 ਵਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Crazy animals Punjabi books for kids, children's books in Punjabi

Available ebook formats: epub

Words: 210
Language: English
ISBN: 9781535727525
About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book