ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ

ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਆਰਥੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ,. ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਸੀ।
The King's New Clothes Punjabi books for kids, children's books in Punjabi

Available ebook formats: epub

Words: 470
Language: Punjabi
ISBN: 9781535727266
About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book