موش شهری و موش مزرعه

موش شهری و موش مزرعه روزگاری، یک موش بود که در شهر زندگی میکرد. اسم او موش شهری بود. یک روز برای گردش به دهکده رفت. آنجا یک موش دیگری را دید که اسمش موش مزرعه بود. موش مزرعه گفت: سلام. اسم تو چیست؟ موش شهری گفت: اسم من موش شهریه. من در شهر در آنجا زندگی میکنم. The Town Mouse And The Field Mouse. Persian books for kids, children's books in Persian.

Available ebook formats: epub

Words: 380
Language: Persian
ISBN: 9781535726504
About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book