ماجراهای گالیور

ماجراهای گالیور روزی روزگاری یک ملوان بود که اسمش گالیور بود. یک روز که داشت کشتیرانی میکرد، ناگهان طوفان شدیدی در گرفت. کشتی گالیور شروع به غرق شدن کرد. گالیور از کشتی پرید بیرون و به سمت جزیره شنا کرد. وقتی به ساحل رسید، خیلی خسته شده بود. اون روی شن ها خوابش برد. Gulliver's Adventures. Persian books for kids, children's books in Persian.

Available ebook formats: epub

About Dino Lingo

Dino Lingo language learning programs for children. Available in 50 languages. Books, DVDs, CDs, flashcards, posters, toys and more. For more please visit our website.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book