બ્રહ્મચર્ય (પૂર્વાર્ધ)

પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં દાદાશ્રીએ કેવીરીતે વિષય-વિકારનાં પરિણામો જોખમી છે-તે મન અને શરીરને કેવીરીતે અવળી અસર કરે છે.પુસ્તકનો ખંડ ૧ આકર્ષણ-વિકર્ષણનાં સિદ્ધાંતનું વર્ણનઅને ખંડ ૨માં બ્રહ્મચર્ય પાળવાનાં નિશ્ચયી માટેનો સત્સંગ સંકલિત થયેલો છે More
Download: epub

Also by This Author

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.

Print Edition

Audiobook Edition

Report this book