पाप - पुण्य

दादाश्रींनी पाप-पुण्याला समजावताना सांगितले आहे की दुसर्याना सुख दिल्याने आपण पुण्य बांधतो आणि आपल्या वाणीने, कार्याने किंवा वर्तनाने कोणालाही दु:ख दिल्याने आपण पाप बांधतो. पण जर आपण त्या बद्दल प्रतिक्रमण केले तर आपण त्या पापाचे नाश करुन पुण्य बांधतो. More
Download: epub

Also by This Author

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.

Print Edition

Report this book