प्रतिक्रमण

लोक आपल्या स्वतःच्या च चुकांमध्ये अडकतात आणि अविरत भोगत राहतात. ह्या पीडांपासून सोडवण्यासाठी एकमेव शस्त्र आहे, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान. ह्या शस्त्राद्वारे तिरस्काराचा विशाल वृक्ष समूळ नष्ट करुन असंख्य लोकांनी मुक्तिरूपी संपत्ति मिळवली आहे. More
Download: epub

Also by This Author

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.

Print Edition

Report this book