فرازان

آیا این نامه جهش گسترده ای در فرزان است؟ آیا دانش را دگرگون میسازد؟ آیا اندیشه را نو مینماید؟ «ایرانمند» در این نگارش فرزانی بر آن شده است رسایش اندیشه ها را بازنماید. «فرازان» این فرزانه را میتوان یک شاهکار خواند More

Available ebook formats: epub mobi pdf lrf pdb txt html

First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
Words: 2,840
Language: Persian
ISBN: 9781370097760
About Baktash Khamsehpour (Bahram Iranmand)

Baktash Khamsehpour is a writer and poet. He has also written many articles & reports. His various works are being published gradually. His works cover subjects ranging from history to philosophy. Baktash writing under the pen name "Bahram Iranmand" has also written a wide array of short stories.

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book