Lerato La Ka

TŠA LERATO LA KA

Puku ye ke padi ya tiragalo ya nnete magareng a mongwadi le kgarebe. Mongwadi o thomile go rata kgarebe e sa le bana. Ka morago ga ge lesogana le utswitšwe maikutlo ke kgarebe, go ile gwa tsoga ntwa ya kgaphamadi motseng wa Mamone moo lesogana le kgarebe ba belegetšwego ntshe. Ntwa ile ya dira gore lesogana le kgarebe ba timelelane. More

Available ebook formats: epub mobi pdf lrf pdb txt html

First 10% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
Words: 62,570
Language: English
ISBN: 9780620714655
Report this book