ਚਿੰਤਾ (In Punjabi)

ਚਿੰਤਾ ਯਾਨਿ ਅੱਗ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲਦੀ ਰਹਂਦੀ ਹੈ | ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਹਿ ਟਿਕਦੀ | ਸੰਸਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾਁਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝ ਵਿਚ ਅਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚਿਂਤਾ ਜਾਵੇਗੀ | ਦਾਦਾਸ਼੍ਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਦ ਊਨਾ ਨੁ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਤੋ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਿਘਣ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਪੜੋ |
Download: epub

Also by Dada Bhagwan

Explore This Book's Contribitor:

Deepakbhai Desai (editor)

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.

Print Edition

Report this book