Zaborskie strofy liryczne

© Copyright by Janina Głomska 
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie i kopiowanie całości lub części niniejszej publikacji jest zabronione bez pisemnej zgody autora.
opracowanie graficzne | Tomasz Hejnowicz
korekta | autor
Tytuł: „Zaborskie strofy liryczne”
autor Janina Głomska
Wydanie II , 2017 rok More
Download: epub
About Janina Glomska

Janina Maria Głomska urodziła się 14.03.1954 roku w Brusach. Studiowała bibliotekoznawstwo i informację naukową na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz polonistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Pracowała jako bibliotekarka i nauczycielka. Jest autorką kilku prac monograficznych, scenariuszy, artykułów problemowych. Pisze reportaże, wspomnienia, biogramy, wiersze.

Also by This Author

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book