Phân Tích Định Lượng với Hàm và Thông Số Trong R

Cẩm nang “PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG VỚI HÀM VÀ THÔNG SỐ TRONG R” được thiết kế theo cách mà người đọc có thể tham chiếu nhanh các lệnh thực thi cũng như ví dụ minh họa cho 7 nội dung thống kê phổ biến trong công việc hằng ngày: xử lý dữ liệu cơ bản, các biểu đồ thông dụng, kiểm định thống kê, phân tích phương sai, phân tích hồi quy, một số công cụ Six Sigma, và khai thác dữ liệu văn bản(text mining)... More

Available ebook formats: epub mobi pdf lrf pdb txt html

First 35% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader
About Ngoc Hien Nguyen

I have experienced in manufacturing industries for about 4 years from the time I graduated from the University. Lean manufacturing and Six Sigma methodology are my core competences that strives for manufacturing excellence.

More info. about me, refer to LinkedIn.

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book