Babel

Tiim-bagang na sinisiyasat ni Mayo Uno Martin sa kanyang mga tula ang mundo ng mga Pangngalang Pantanig, matatayog na bantayog na lagi’t laging pinatatatag ng paniniwala’t pananampalatayan ng Sangkatauhan...

Available ebook formats: epub pdf rtf txt html

First 10% Sample: epub Online Reader
Published by JMP Creative Media
Words: 10,290
Language: Tagalog (Filipino)
ISBN: 9781466030626

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book