Imagine - Neprofitna družba: utopija ali nujnost

Rated 5.00/5 based on 1 review
Knjiga o problemih sodobnega družbenoekonomskega sistema in možni poti v naprednejši, pravičnejši in stabilnejši družbenoekonomski sistem. V knjigi je na preprost, vsakomur razumljiv način razloženo, kaj povzroča ponavljajoče se finančne in ekonomske krize in kaj bi bilo potrebno storiti, da bi se jim lahko v prihodnje izognili. Knjiga je polna vere v ljudi in upanja, da so spremembe možne. More
Download: epub mobi (Kindle) pdf more
About Sašo Tomažič

Saso Tomažič received the Ph. D. degree in electrical engineering from the University of Ljubljana in 1991. Since 2002, he is a full professor at the Faculty of Electrical Engineering, Ljubljana. He is the head of the Laboratory of Information Technologies and the head of the Department of Information and Communication Technologies. He was an adviser for information and telecommunications system at Ministry of Educational System and Sport from 1992 to 1998, a member of Strategic Council at Ministry of Defiance from 1999 to 2000, and the national coordinator of research in the field of telecommunications at Ministry of Educational System and Sport from 2000 to 2003. His research interests include ICT, signal processing, information theory, data mining and knowledge discovery, and sensors. He has authored and/or coauthored 5 textbooks, 10 chapters in research monographs, and more than 200 journal and conference papers. He was an associate editor of Electrotechnical Review and he is currently the chief editor of the Faculty of Electrical Engineering Publisher. He was leading researcher of 15 R&D projects and he is the head of research program Algorithms and Optimization Methods in Telecommunications, which is one of two research programs every time named among the best research programs in Slovenia. Since 2006 his interest is in improving society for better quality of life for all humanity.

Learn more about Sašo Tomažič

Also by This Author

Reviews of Imagine - Neprofitna družba: utopija ali nujnost by Sašo Tomažič

bredaam reviewed on Sep. 12, 2018

Imagine – knjiga vredna branja

To je knjiga: »Preberi jo in predaj naprej.«

Imagine odpira povsem nov pogled na svet, takšen ki ga do sedaj nismo poznali. Na dogajanja pogleda postrani in počez.

Ko bereš knjigo, se vse zdi zelo enostavno in jasno. Dejstva razlaga na povsem drugačen način, kot ga do sedaj nismo bili vajeni, pa vendar so ti blizu, čeprav so nam hkrati povsem tuja.

Bojim se spoznanja, v katero smer drvimo. Kljub zavedanju te nove resnice, me je strah nemoči posameznika, da bi sodeloval pri iztiriti predvidenega toka dogajanj.

Morebiti pa, če nas bo dosti ljudi verjelo v spremembe, nam bo uspel preskok na višji nivo kolektivnega zavedanja in bomo s tem preprečili propad naše civilizacije ter dosegli družbo vredno človeka. Tukaj in sedaj!

Preberi in predaj naprej!
____________________________
Imagine – a book worth reading

This is a book one must read and pass on.

It presents a completely new view on the world, a view we have not known so far where the situation is reviewed thoroughly, from different aspects.

As one is reading this book, everything seems very simple and clear. Facts are explained in an entirely different way from the one we had been used to before, yet you find them familiar even though at the same time also completely strange.

I am afraid of the finding in which direction we are heading. Although I am aware of this new truth, I am afraid of how helpless an individual is in the face of the planned course of events.

Nevertheless, if many of us believe in change, we will be able to shift to a higher level of collective consciousness thus preventing the fall of our civilisation and achieving a society worthy of human dignity. Here and now!

Read and pass it on!
(review of free book)

Print Edition

Report this book