Công Lý và Hòa Bình trên Biển Đông

Ở thời đại toàn cầu hóa hôm nay, Biển Đông là con đường
huyết mạch nối liền các quốc gia Tây và Nam Á với các quốc gia
Đông và Bắc Á, cũng như với thế giới. Theo Công ước Liên Hiệp
Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) thì lãnh thổ Việt Nam
không chỉ thu hẹp ở phần lục địa, với khoảng 329.314km2, mà
còn trải rộng ra Biển Đông. More

Available ebook formats: epub

  • Category: Essay » Political
  • Words: 95,730
  • Language: Unknown language
Report this book