Ý tưởng về sự kết nối bất động sản mang tính đổi mới: Công việc đơn giản của trung tâm môi giới bất động sản

Quyển sách này giải thích một khái niệm mang tính cách mạng dành cho cổng kết nối bất động sản toàn cầu (app-ứng dụng) với sự tính toán tiềm năng doanh thu có thể xem xét được (hàng tỷ Euro), cổng này được tích hợp vào phần mềm môi giới bất động sản bao gồm sự định giá bất động sản (tiềm năng doanh thu nghìn tỷ Euro). More

Available ebook formats: epub

About Matthias Fiedler

In 2011 I conceived and developed the idea described here for an innovative real estate matching process.
Since 1998 I have been involved in the real estate business (including real estate brokerage, buying and selling, assessing, rental, and property development). I am a realtor (IHK), real estate economist (ADI) and certified expert in real estate valuation (DEKRA) as well as a member of the internationally recognized real estate association of the Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS).

Learn more about Matthias Fiedler

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book