Koncepti i Njehsimit Novator të Pronave të Paluajtshme: Ndërmjetësim i Thjeshtësuar i Pronave të Paluajtshme

Ky libër shpjegon një koncept revolucionar në portalin (app) e njehsimit për pronat e paluajtshme anembanë botës, me një përllogaritje të sasisë së shitjeve të mundshme (Bilion Dollar), i cili integrohet në brendësi të një softueri të agjencisë imobiliare duke përfshirë edhe një vlerësim të pronës (Shitje të mundshme Trilion Dollar). More

Available ebook formats: epub

About Matthias Fiedler

In 2011 I conceived and developed the idea described here for an innovative real estate matching process.
Since 1998 I have been involved in the real estate business (including real estate brokerage, buying and selling, assessing, rental, and property development). I am a realtor (IHK), real estate economist (ADI) and certified expert in real estate valuation (DEKRA) as well as a member of the internationally recognized real estate association of the Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS).

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book