Lešitaphiri

Bjalo ka Sebatakgomo le Kgorong ya Mošate, Lešitaphiri e theilwego godimo ga bophelo bja setšo sa magaeng a magoši le ditšhaba tša ona. Ke bophelo bja go tlala mathata a magolo ac gantši a tišwago mošate gore a rarollwe. Ka ge temokrasi nakong yeo e be e le ya maemo a godimo, kgoši o be a seka melato le bakgomana le bakgoma ba gagwe gammogo le banna ba motse. More

Available ebook formats: epub mobi lrf pdb txt html

First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader

Also by OK Matsepe

Explore This Book's Coauthor:

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book