Naga Ga Di Etelane

Ka lebaka la gore mofaladi gantši ga a dule lefelong le tee, tiragatšo yekhwi e theilwe mafelong a go fapana. Ka fao, maitekelo le maitsebelo a bafaladi a fapana go ya ka dinaga tša go fapana ge ba le gare batsamia moo ba ka fiwago mafulo a matalana, moo meoya ya bona e ka hwetšago khutšo; moo ba ka amogelwago ka atla tše pedi go sa lebelelwe mmala le tumelo tša bona.

Available ebook formats: epub mobi lrf pdb txt html

First 20% Sample: epub mobi (Kindle) lrf more Online Reader

Also by This Author

Also by This Publisher

Reviews

This book has not yet been reviewed.
Report this book